Kampus IT

İTHALAT VE İHRACAT
SÜREÇLERİNİN

A'DAN Z'YE ORGANİZASYONU

KAMPÜS HAKKIMIZDA

ATAK ?irketler Grubu bünyesinde, 15 yılı a?kın süredir ba?ta makine sektörü olmak üzere birçok sektörde uluslar arası ticaret danı?manlı?ı ve organizasyonu konularında faaliyet göstermektedir. Ticari istihbarat, ürün ve fiyat ara?tırması, risk analizi, ithalat ve ihracat süreçlerinin A'dan Z'ye organizasyonu, yeni ihracat pazarlarının bulunması ba?lıca faaliyet alanlarıdır. Kampüs Teknoloji ve Mühendislik Ltd.?ti. aynı zamanda ba?ta askeri ihaleler olmak üzere birçok kamu ihalesine katılmaktadır.

Uluslar arası çe?itli markaların distribütörlü?ünü de yapan ?irket aynı zamanda www.machinemarket.com markasıyla olu?turdu?u platform ile makine ve makine aksamları sektöründe faaliyet gösteren firmalar için ihracat fırsatları yaratmaktadır.

Detay

SEKTREL BLGLER

Machine market ıs founded in

Manufacturers ,sellers,wholesalers ,retaılers throughout the world are able to meet in thıs portal. Up untıl now ıts actıvities realızed e-commerce of buyıng and sellıng of machines from more than 80 countries .

Machine market ıs

Manufacturers ,sellers,wholesalers ,retaılers throughout the world are able to meet in thıs portal. Up untıl now ıts actıvities realızed e-commerce of buyıng and sellıng of machines from more than 80 countries .

KAMPS BLOG

01.03.2018

MACHINE MARKET

?ok yakında hizmetinizde
Türkiye’nin Makine ve aksamlarına yönelik...

01.03.2018

İHRACAT RAKAMLARI

Kasım ayı ihracat rakamları
TİM’in açıkladı?ı verilere göre...

01.03.2018

İHRACAT RAKAMLARI

Kasım ayı ihracat rakamları
AB ülkelerine olan ihracatımız 2013...

01.03.2018

Y?NETMELİK DE?İ?İKLİ?İ

Götürü Teminat Uygulaması
02.12.2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete...

TALEP FORMU

2018 KAMPS- Tm Haklar Sakldr

Atak Plaza, Tavukçuyolu CdDemirtürk Sk No:10 K:2 D:6Y.Dudullu Ümraniye

Tel : +90 216 365 78 38

Fax: +90 216 313 44 19

info@kampus.com

TALEP FORMU

2018 KAMPS- Tm Haklar Sakldr