RİSK ANALİZİ

RİSK ANALİZİ

RİSK ANALİZİ

Firmalara dı? ticaret sürecinde kar?ıla?abilecekleri risklerin yönetimi ve en aza indirilmesi konusunda danı?manlık hizmeti verilmektedir. İthalat ya da ihracat süreci ba?lamadan önce riskler detaylandırılıp, riski en aza indirmek için gerekli çalı?malar konusunda firmalar yönlendirilmektedir.

TALEP FORMU

2018 KAMPS- Tm Haklar Sakldr